ارزيابی متوازن در سازمان خرد مند

BSC 

 ايجاد و تقويت شايستگي هاي محوري و مزيت هاي کليدي  - توليد محصولات با کيفيت مورد نظر مشتري  و  مولدبودن دارايي ها و ارزش آفريني هزينه ها در چارچوب الگوی سازمان استراتژي محور به روش

 ارزیابی متوازن ( BSC) امكان پذير است .

push to pull

 

سفارش پذيري

راهکارهای تغيير نظام فشاری به کششی در صنعت فرش دستباف ايران :

در زنجيره تامين فشاري،  تصميمات توليد بر حسب پيش بيني هاي بلندمدت تقاضا صورت مي گيرد. معمولا، يک سطح از زنجيره تامين سفارشات رسيده از سطح زيرين خود را براي پيش بيني تقاضاي مشتري نهايي به کار مي برد.  لذا زمان بسيار بيشتري براي زنجيره تامين فشاري طول مي کشد تا با تغييرات بازار هماهنگ شود. اين امر مي تواند موجب عدم توانايي در برآورده سازي الگوهاي متغير تقاضا و از رده خارج شدن موجودي زنجيره تامين هنگامي که تقاضا براي يک کالا از بين مي رود، شود.

در زنجيره تامين کششي، توليد بر اساس تقاضا است، به گونه اي که هماهنگ با تقاضاي واقعي مشتري نهايي (به جاي پيش بيني تقاضا) است.  بدين منظور، زنجيره تامين از مکانيزم هاي انتقال سريع اطلاعات استفاده مي کند تا اطلاعات مربوط به تقاضاي مشتري را به سطوح بالاتر انتقال دهد. اين امر باعث کاهش زمان تحويل، کاهش سطح موجودي ها، افزايش توانايي مديريت منابع، کاهش انحرافات در سيستم و در نهايت کاهش هزينه ها مي شود.

Walmart

 

 ِشركت وال مارت

™شاید در سال ۱۹۶۲ که سام والتون اولین فروشگاه خود را به صورتی ساده و سنتی افتتاح کرد هیچکس نمی توانست تصور کند که «خرده فروشی» می تواند چنان رتبه ای در کسب و کارها داشته باشد که دست یافتن به آن برای دیگر کسب و کارهای عالم یک رؤیا به حساب آید. اما والتون «بزرگترین خرده فروشی قرن» را بنیان نهاد.
™ امروزه میلیونها نفر در آمریکا و سراسر دنیا به بیش از ۶۲۰۰ فروشگاه وال مارت رفت و آمد دارند و ۸/۱ میلیون نفر به خدمت آنها مشغول هستند و یک زنجیره عظیم تامین کنندگان به پشتیبانی آنها می پردازند و درآمد ۳۱۲ میلیارد دلاری و سود ۲/۱۱ میلیارد دلاری حاصل می شود.

Rug of SWOT

 

استراتژی فرش 

استراتژی در طی یک فرآیند اصولی و در چارچوب یک نظام منطقی پویا، موجب تمرکز نظر و عمل سازمان بر خواسته های اساسی و در جهت تحقق آنها می شود. و در این راستا داشته های کلیدی (شایستگی ها و مزیت های رقابتی) سازمان را - برای تحقق آن خواسته ها - شناسایی و در مسیری درست، ساماندهی و فعال می سازد.لذا می توان گفت استراتژی موجب تمرکز بخشی به غایت، مسیر و تلاشهای سازمان در جهت اثر بخشی - متناسب با اقتضائات - میشود. بر این اساس استراتژی چنین تعریف می شود:” استراتژی عبارتست از تمرکز شایستگی های کلیدی برخواسته های اساسی، مبتنی بر بایسته های اصولی“  عواملی به عنوان ضعف تلقی می شوند که سازمان آنها را ضعیف انجام می دهد یا توانایی انجام آنها را ندارد ویا درآن زمینه ها دارای آسیب پذیری قابل توجه است. و از این رو موجب تضعیف توان عملی سازمان در رقابت و یا تحقق رسالت و چشم انداز مطلوب آن می گردد.عاملي به عنوان قوت تلقی مي شود كه مزيت رقابتي يا مهارت (شایستگی) متمايزي برای سازمان باشدسازمان ممکن است حوزه های مختلفی را شناسایی کند که می خواهد روی آنها تمرکز کند اما محدودیت منابع و الزامات و ایجابات ناشی از شرایط محیطی این اجازه و امکان را فراهم نمی آورد  لذا   می بایست  جهت های استراتژیک شناسایی و اولویت بندی شود از جمله ملاک های اولویت بندی در این رابطه عبارتند از :   

-در قلمرو یا در ارتباط با رسالت تعیین شده قرار گیرد

   -نقش تعیین کننده در تحقق چشم انداز داشته باشد
   -پوشش وسیع تری بر  TOWS  ایجاد نماید

 

Refereeing process

فرایند داوری مقالات علمی

 داوری منصفانه و منتقدانه آثار علمی قبل از انتشار ، تضمین کننده اعتبار این منابع است . داوران ابتدا نسبت به پدیدآورندگان مقالات ،سپس در برابر مجله هایی که این مقالات را برای انتشار می پذیرند و سر انجام در قبال خوانندگان منابع منتشر شده مسئولند.

Research.Methodology

صد ویژه گی یک مقاله علمی-پژوهشی

 

موفقیت در انتشار مقاله های علمی و پژوهشی علاوه بر بهره مندی مؤلف آن از دانش تخصصی دربارۀ موضوع موردمطالعه و تسلط برمبانی نگارش، مستلزم آگاهی از قواعدی است که آشنایی با این قواعد از طریق آموزش اصول مقاله نویسی و ممارست در امر نگارش حاصل   می شود. نوشته حاضر با معرفی مهمترین عناصر تشکیل دهندۀ مقالات علمی، به مؤلفه هایی اشاره میکند که در اغلب رشته ها و حوز ه های علمی عمومیت دارد و توجه به مجموع این عناصر  به موفقیت مقالات کمک خواهد کرد.

Knowledge management

مدیریت دانش در سازمان 

امروزه دانش موجود در سازمانها از مهمترین سرمایه های آنها تلقی می شود که می تواند در شرایط رقابتی معاصر به موفقیت و کسب مزیت کار رقابتی کمک کند.برای تشخیص میزان موفقیت سیستم مدیریت دانش، تیین شاخص های ارزیابی عملکرد ضروری است. مدیریت دانش در تلاش است تا با تولید، تسهیم و نگهداری دانش از مهارت ها و ظرفیت های هر بنگاه اقتصادی یک مزیت رقابتی بسازد.بررسی چگونگی پیاده سازی استراتژی های مدیریت دانش با ساختارهای سازمانی ارگانیک و مکانیکی و تبیین کارکردهای مدیریت منابع انسانی از اهمیت  ویژه ئی برخوردار است.عناوین مجموعه مقالات ذیل باین موارد اشاره دارد : 

-         اصول و مبانی مدیریت دانش

-         ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سیستم ها ی مدیریت دانش

-         مدیریت دانش و راهبرد رقابتی شرکت، نقش ها مرجع راهبردی

-         ارزیابی وضعیت مدیریت درست براساس مدل نو کاتاکوچی و مدل ساختمان مدیریت دانش

-         رابطه ی استراتژیک هوش سازمانی و مدیریت دانش

-         الگوی استراتژیک مدیریت دانش برای ارتقاء عملکرد پژوهشگاهها

 

قانون بودجه سال 92

بودجه

دوره کارشناسی فرش

گرایش و سیلابس درسی کارشناسی فرش

 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی رشته فرش با سه گرایش ۱- طراحی فرش  ۲- بافت و مرمت فرش              

۳- رنگرزی   برنامه ریزی شده است .تعداد واحدهای درسی و نوع و محتوی آن شامل ....

Technology of Transfer

 

 

انتقال فناوري را فرآيندي مي نامد که باعث شکل گيري جريان فناوري از منبع به دريافت کننده مي شود (منظورازمنبع، همان مالک يا دارنده فناوري است و به بهره گيرنده نيز دريافت کننده اطلاق مي شود)(خليل،1381).

جين و ترايانديس (1990) انتقال فناوري  را بعنوان فرآيندي تعريف مي کنند که توسط آن علم و فناوري  از يک فرد يا گروه به فرد يا گروه ديگري – که از آن دانش جديد براي انجام کارها به روش خود بهره مي گيرند منتقل مي شود.

 ناسا (1995)، انتقال تكنولوژي را به عنوان « فرايند آماده كردن تكنولوژي طراحي شده براي يك هدف سازماني، جهت استفاده در سازمان هاي ديگر و براي اهداف بالقوه مفيد ديگر» تعريف مي كند.

انتقال فناوري شامل گستره رسمي و غير رسمي مشارکت بين توسعه دهندگان فناوري و جويندگان آن است که در اين بين،فناوري در شکل دانش فني به همراه تجهيزات و وسايل فيزيکي و .... به جوينده منتقل مي شود (TTIC,2007).